REVIS

Na trhu působíme už víc než 30 let. Vybudovali jsme si dobrou pověst u odběratelů, pracujeme s moderními technologiemi a klademe důraz na ekologii.

Rok založení 1991

Holdingenteria

Vstup do holdingu 2022

Roční obrat 323 mil Kč

Sídlo Company City

INFORMACE O FIRMĚ

Společnost REVIS - Praha se specializuje se především na provádění inženýrských staveb, konkrétně výstavbu a opravy plynovodů, kanalizací, vodovodů a částečně také jako subdodavatel pro velké stavebnictví. Za dobu své existence se zařadila mezi přední ryze české stavební firmy v oboru. Na trhu jsme přes 30 let. Dobrá pověst firmy mezi odběrateli, dlouholetá tradice, aplikace moderních technologií s důrazem na ekologii z nás činí prosperující konkurenceschopnou společnost s perspektivní budoucností. Síla společnosti i kvalita jejích služeb se odvíjí od toho, že dlouhodobě a cíleně buduje kompetence nezbytné pro úspěšné působení na cílových trzích, investuje do obnovy majetku i nových technologií, rozvíjí firemní know-how.

POPTÁVANÉ POZICE ve společnosti REVIS:

Další volné pozice ..