Výhybky, přejezdy, nástupiště. Co všechno stihla Pedasta za minulý rok?

Výhybky, přejezdy, nástupiště. Co všechno stihla Pedasta za minulý rok?

Článek PEDASTA - Novinky ze staveb

Aktualizováno 6. 6. 2024

V průběhu března minulého roku provedla Pedasta opravu výhybek v Děčíně. Došlo k demontáži starých výhybek a montáži nových, úpravě železničního svršku, konkrétně výměně kolejového lože, a výměně pražců a kolejí.

V železniční stanici Cheb bylo ve dvou etapách opraveno sedm výhybek. Součástí prací byla výměna pražců, kolejnic, kolejového lože, svařování, navařování srdcovek a úprava GPK. Práce provázely výluky dlouhé v první etapě 20 dní a ve druhé 25 dní.

Během léta byly zrekonstruovány dva přejezdy na trati Mladá Boleslav - Stará Paka. Součástí prací byla i výměna kolejí a úprava vozovky v okolí.

Ve Zruči nad Sázavou, na trati Hodkov - Želivec proběhla obnova koleje, včetně výměny pražců a kolejí. Podobně také na trati Bavorov - Strakonice byla provedena výměna kolejí, pražců, a zhutnění a výměna stěrku pomocí stroje ASP. V Novém Bydžově kolejáři kompletně vyměnili dvě výhybky i s přípojnými poli a kolejovým ložem. Byla provedena úprava GPK a svařovací práce. Na trati Tábor - Bechyně od května do září 2023 Pedasta prováděla vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště a zvýšení bezpečnosti silniční i kolejové dopravy. Společně s tím byla provedena i rekonstrukce přejezdové konstrukce, sanace železničního spodku, odvodnění pomocí zpevněných příkopových žlabů a trativodu, zřízení bezstykové koleje a prodloužení nástupiště. 

Na trati Blíževedly - Česká Lípa byly zrekonstruovány dva úseky po sto metrech, byly demontovány staré koleje, opraveny náspy a položen nový železniční svršek. 

Na rozsáhlých opravách přejezdů na Karlovarsku Pedasta pracovala v několika blocích, aby byla renovace efektivní. Práce zahrnovaly výměnu kolejí a pražců, výměnu přejezdové konstrukce a důkladnou úpravu kolejového lože.