Nový vodojem v Kasalicích

Nový věžový vodojem v Kasalicích: Zajištění spolehlivého zásobování pitnou vodou

Článek KVIS - Novinky ze staveb

Aktualizováno 20. 11. 2023

Obec Kasalice má svůj nový vodojem, díky němuž dojde k modernizaci a navýšení kapacity vodárenského systému.

Podívejte se na fotky, jak probíhala instalace nového vodojemu v obci v Kasalicích. Nový věžový vodojem s kapacitou 400 m3 se následně připojí do existující vodárenské soustavy. Původní vodojem bude po zprovoznění  nové nádrže ze soustavy odpojen, vypuštěn a demontován, a to včetně antén a radiokomunikačních zařízení externích subjektů. Součástí prací jsou i přeložky podzemních inženýrských sítí. 
Provoz vodojemu bude i nadále řízen automaticky, s minimálními nároky na fyzickou obsluhu a při dodržení všech hygienických a bezpečnostních požadavků. 

Nový vodojem v KasalicíchTento projekt tak ukazuje na technický i praktický pokrok směrem k efektivnějšímu a spolehlivějšímu vodárenskému systému v našem kraji. S jeho výstavbou tak došlo k modernizaci a navýšení kapacity vodárenské soustavy a zároveň se zajistilo spolehlivé a kvalitní zásobování obyvatelstva pitnou vodou.