CH&T na Mezinárodním sympoziu MOSTY 2024

CH&T na Mezinárodním sympoziu MOSTY 2024

Článek CH&T Pardubice - Zajímavosti

Aktualizováno 2. 5. 2024

Společnost Chládek a Tintěra Pardubice měla své zastoupení na 29. ročníku Mezinárodního sympozia MOSTY 2024, který se 25. – 26. dubna 2024 konal v Brně.

Ředitel divize mostních staveb Ing. Pavel Hrdina prezentoval kompletní rekonstrukci mostu na silnici I/32 u Choťánek na Nymbursku. Zaměřil se zejména na zvolené technické řešení rekonstrukce původního mostu z prefabrikovaných nosníků KA-73 s použitím spřažených PreCo Beam T nosníků, které byly vhodnou volbou v případě požadavku na zachování nízké stavební výšky nosné konstrukce s minimalizací přitížení spodní stavby.

 Oceněná Smetanova lávka v Litomyšli také dostala svůj prostor. Ing. Jaroslav Walter, obchodně-technický náměstek divize mostních staveb, představil odborné veřejnosti unikátní stavbu lávky s výtahem umožňující bezpečný přechod rušné silnice, která zároveň vytváří nový vyhlídkový bod města. Obsahem prezentace bylo zejména invenční technické i konstrukční řešení, a také velmi složitá přeprava ocelové konstrukce, která byla vyrobena ve dvou transportních dílech pohybujících se na hranici přepravitelnosti po silniční síti ČR. Vyzdvihnuty byly i technické zajímavosti lávky jako opakovaný prostorový modul 3,07 x 3,07 x 3,07 m v železobetonových konstrukcích podpěr.

Děkujeme, že jsme mohli být součástí této významné mostařské akce u nás a zároveň jsme mohli prezentovat naší kvalitní práci.